Dagelijks zijn mensen met elkaar aan het werk om een gezamenlijke bedrijfsdoelstelling na te streven. Een ieder heeft daarin zijn/haar taken en bevoegdheden om de organisatie zo efficiënt mogelijk te laten opereren. Toch kunnen individuele doelstellingen en belangen in een organisatie van elkaar verschillen en hierdoor kunnen op de werkvloer makkelijk discussies ontstaan met bijvoorbeeld de leidinggevende of collega’s. Op zich niets mis mee, want iedereen heeft zijn eigen mening en handelt ter goeder trouw. Anders wordt het als de werksfeer er onder gaat lijden en er een arbeidsconflict ontstaat. 

Met mediation/ coaching kan de werksfeer snel verbeteren en hersteld worden na enkele gesprekken. Dit kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden met als doel een goede werksfeer op basis van wederzijds respect. Er dient immers meer te gebeuren dan het vinden van een passende inhoudelijke oplossing. Het gaat vooral om emoties en om schending van waarden als respect, veiligheid en vertrouwen. Mediation/coaching is bij uitstek geschikt om hieraan aandacht te geven en om duurzame oplossingen over toekomstig gedrag te maken. 

Heb je een vraag, wil je vrijblijvend meer informatie of een afspraak voor een kennismakingsgesprek maken?

| Algemene Voorwaarden |

Copyright © 2021 Pien den Hollander | Design by Renée 

Disclaimer

Privacy statement |

Reglementen MfN