Coaching

Het leven werpt gevraagd en ongevraagd uitdagingen toe. Van keuzestress, loopbaanvragen, burn-out of bore-out klachten, relatiekwesties tot ziekte en dierbaren verliezen. Het hoort er allemaal bij. Hoe je daarmee omgaat, is aan jou. 
 
Met mijn coaching ondersteun ik je bij de uitdagingen én barrières die jij tegenkomt in je leven en werk.

Vanuit een holistische benadering help ik je alle facetten te belichten en een duurzame doorbraak te realiseren. 
 
Het vraagt moed om met jezelf aan de slag te gaan. De automatische piloot voelt nu eenmaal comfortabel. Ik help je graag alternatieve routes te bewandelen die vaak heel verrijkend en inspirerend zijn. 
Het is mijn expertise om je te helpen aan o.a. meer zelfvertrouwen, assertief zijn, grenzen aangeven, stress verminderen, rust in je hoofd, omgaan met gevoelens en emoties, bewustwording, communicatieve vaardigheden en persoonlijke effectiviteit. Kortom; persoonlijke ontwikkeling. Ik begeleid mensen om de diepte in zichzelf te ontdekken. Voor een bewuster leven. Geen pleisters of quick fixes. Rauw en helend. Het is de weg van opnieuw gaan zien, inzichten opdoen en een nieuw, gezond evenwicht bereiken. Vanuit jouw kern en authenticiteit.
In mijn persoonlijke coaching streef ik er naar dat jij het beste uit jezelf haalt en jouw zelf accepterend, zelflerend, zelfsturend en zelf oplossend vermogen verhoogt. Ik begeleid je naar jouw eigen waarheid en inzichten. Als jij gelooft in je eigen kracht en oplossingen, alleen dán kan jij je doelen bereiken. Ik werk complementair met technieken en interventies vanuit de mediation, conflicthantering, NLP, Systemisch werk, Karakterstructuren en Body & Mind Integration.

coaching

"Coaching moet zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk zijn."

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

Kort gezegd biedt NLP tools om heel praktisch te kijken naar welke gedachtepatronen, emoties en gedrag tot jouw succes leiden en welke juist niet. We onderzoeken welke onbewuste strategieën je motiveren, je creativiteit stimuleren en je in mogelijkheden laten denken en welke je remmen of tegenhouden.NLP gaat over het ontdekken 'hoe' jij de dingen doet die je doet en hoe je dit eventueel kan veranderen. Hoe reageer jij door communicatie en gedrag op dat wat je waarneemt en hoe zou je dat effectiever of anders kunnen doen? Regelmatig passen we interventies toe en nodig ik je uit met oefeningen en/of tips voor thuis en op het werk om nieuwe manieren te integreren in je dagelijks leven. 

Het karakter wordt gevormd door ervaringen en invloeden van buitenaf in combinatie met de persoonlijkheidskenmerken van het kind. Een karakterstructuur of overlevingsmechanisme refereert aan dat deel van de persoonlijkheid dat zich naar buiten toe manifesteert. Het gaat om bepaald gedrag dat iemand vertoont om zich te beschermen in situaties die iemand bewust of onbewust ervaart als bedreigend, stressvol of moeilijk. Het is een defensiemechanisme in het heden dat gebaseerd is op traumatische ervaringen eerder in de ontwikkeling. Karakterstructuren beschrijven het geheel van pantseringspatronen in het lichaam: chronische patronen in vasthouden, inhouden en tegenhouden. Deze patronen hebben invloed op het denken, voelen en doen.

Werken via de karakterstructuren is een manier om menselijk gedrag in kaart te brengen en er schematisch naar te kunnen kijken. Daarmee is het, zoals elk model, kunstmatig en beperkend omdat ieder uniek mens niet in een model te vangen valt. Het doel van het werken met karakterstructuren is om achter de overlevingsstrategie de verbinding met wie we in essentie zijn te hervinden. En van hieruit vrij in het leven te staan. Zo kan kwetsbaarheid een kracht worden en een al aanwezig talent zich manifesteren.

Karakterstructuren

Body & Mind Integration (BMI)

Body & Mind Integration (BMI) werkt met het lichaam als instrument. Het lichaam heeft herinneringen over ervaringen die zijn opgedaan gedurende ons leven. Dit lichaamsgeheugen ligt vaak in het onbewuste opgeslagen. Het lichaam wordt binnen BMI gebruikt als ingang voor onderzoek en heling. Lichaamshouding, -postuur, - sensaties geven essentiële informatie over vaak niet-bewuste gedragspatronen en mentale overtuigingen. Lichaamswerk biedt een ingang voor het werken met pre-verbale problematiek, diep ingewortelde coping-mechanismen en andere niet via de cognitie te behandelen klachten.

Door met het lichaam aan de slag te gaan, te bewegen, kan de geheugenstroom aan informatie loskomen en in het bewuste brein komen. Het gaat hierbij om het lijfelijk ervaren en uiten. Ik werk met de combinatie van lichaamstaal (houding, beweging) en gesproken taal. Wat laat het lichaam zien? Wat wordt er echt gezegd en uitgedrukt? Welke diepere beweegredenen liggen hierin verscholen? Het doel is uiting te geven aan wie je wezenlijk bent, vanuit creativiteit en vitaliteit.

Systemisch werk

Een opstelling kan gaan over allerlei uiteenlopende levensvragen of thema’s die je in een nieuw daglicht wilt stellen, onderzoeken of waarin je wilt groeien. Een opstelling dringt snel tot de kern van een probleem of patroon door en kan daardoor vele malen effectiever zijn dan jaren traditionele psychotherapie. Opstellingen helpen om te kunnen voelen en ervaren wat er werkelijk met je aan de hand is. Het is dan ook vooral deze hernieuwde kracht, die veel meer is dan alleen inzicht, die verlichting brengt bij allerlei uiteenlopende levensvragen. Opstellingen brengen beweging rondom thema’s als ziekte, relaties, familie, kinderen, geld en loopbaan. Ook is het een krachtig middel om te gebruiken als iemand zich verloren, boos, depressief of angstig voelt. Door de diepe indruk en duidelijk merkbare effecten in het dagelijks leven hebben opstellingen zich de afgelopen 30 jaar over de hele wereld verspreid. Bijna overal ter wereld wordt inmiddels gewerkt met opstellingen en daarvan afgeleide varianten zoals organisatieopstellingen, loopbaanopstellingen en ziekteopstellingen. Kortom, een methode die gebruikt kan worden door iedereen die zakelijk en/ of privé vastloopt in terugkerende thema’s en patronen, zonder echt te weten waardoor. 


Met opstellingen kijkt de cliënt naar zijn vraag met behulp van representanten. Dat kunnen mensen zijn die de plaats innemen van een onderdeel van de vraag (dat kunnen mensen zijn zoals vader, moeder, oma, opa etc.) Maar ook abstractere begrippen als blokkade, pijn, verlangen. Ook kunnen we werken met blaadjes, poppetjes of andere voorwerpen. De representanten nemen een plek in in de ruimte (het veld) en ervaren dan direct gevoelens en sensaties die altijd kloppen met de plek die ze hebben ingenomen. ‘Het veld’ is een krachtenveld waar de mensheid al eeuwen gebruik van maakt. Zo kan iemand die op de plek van ‘vader’ gevraagd wordt ineens pijn in zijn knie krijgen. De schok van herkenning is vaak groot. Hoe dit precies werkt weten we niet. Maar het klopt altijd. Daarom zijn opstellingen niet echt goed uit te leggen, maar vooral iets dat je moet ervaren/voelen

hoe het werkt...

Karakterstructuren

Laten we kennis maken!

Meer weten? 

Thundercats fixie Williamsburg, photo booth synth vinyl dreamcatcher Wes Anderson cliche. You probably haven’t heard of them.

Single-origin coffee coloring book master cleanse tumblr la croix. Edison bulb plaid iPhone, drinking next level distillery literally pug venmo bushwick. 

| Algemene Voorwaarden |

Copyright © 2021 Pien den Hollander | Design by Renée 

Disclaimer

Privacy statement |

Reglementen MfN