Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil of conflict onder deskundige leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator. Een mediator stimuleert en begeleidt bij het creatief zoeken naar een oplossing en bewaakt het proces. Partijen gaan onder begeleiding van een mediator op zoek naar een voor beide partijen acceptabele oplossing voor hun conflict. Het resultaat is meer dan een oplossing alleen. Mediation streeft naar tevredenheid van alle partijen in het conflict.

Bij mediation krijgen emoties, onderlinge communicatie en afspraken voor de toekomst de benodigde ruimte. Met elkaar in gesprek gaan is het begin van een oplossing. Wederzijds begrip en respect is een manier om met elkaars verschillen om te gaan. We zijn immers niet hetzelfde en hoeven het ook niet eens te zijn met elkaar. Het vergt wel enige inspanning om over vooroordelen heen te stappen en de ander in zijn waarde te laten. Hierbij is het belangrijk om begrip voor elkaar te krijgen en te ontdekken waarom de ander zo reageert als hij/zij reageert.

Als mediator begeleid ik jullie in het proces van samen afspraken maken waar jullie beide tevreden mee zijn en die ook over een langere periode stand houden. Ik ben als mediator neutraal, onpartijdig en onafhankelijk en heb verder geen belang bij de uitkomst van het gesprek. Ik leid het gesprek in goede banen en bewaak het proces.

Mediation

Gehoord en gezien worden

Als mediator zal ik de dialoog begeleiden en ervoor zorgen dat iedere deelnemer zich gehoord en gezien voelt. Gevoelens van onmacht, frustratie en wantrouwen worden bespreekbaar gemaakt, zodat de verstoorde communicatie – soms met kleine stapjes – weer op gang komt. 

Mediation is geen tovermiddel; als iedereen zich aan de ‘spelregels’ houdt helpt het meestal wel. De belangrijkste ‘spelregel’ is dat je elkaar tijdens de mediation geen loer draait en dat wat in openheid tijdens de mediation wordt gezegd inderdaad binnenskamers blijft. Alleen dan is er de veiligheid dat alle mogelijke oplossingen inderdaad onderzocht kunnen worden. Als je bang bent om iets te zeggen, omdat het later (in een procedure) misschien tégen je gebruikt kan worden, zal je niks meer zeggen. Dan wordt de kans om eruit te komen bijzonder klein.

Veranderingen en oplossingen komen uit deelnemers zelf

Een mediation zal sneller tot een gewenst resultaat leiden als de deelnemers zich daarvoor oprecht willen inspannen. Ze hoeven elkaar niet aardig te vinden. Wel zal ik als mediator het mogelijk maken dat er in elk geval naar elkaar wordt geluisterd.

Ik zorg voor een veilige omgeving en beschik over specialistische vraag- en luistertechnieken. Zo ontstaat ruimte om te zoeken naar oplossingen die (zo veel mogelijk) aan alle belangen tegemoet komen. De oplossing zal niet door mij worden voorgeschreven. Het zijn juist de deelnemers zélf die beslissen wanneer en onder welke voorwaarden zij uiteindelijk een streep onder het conflict zetten. Wel kan ik als mediator , vanuit de onpartijdige rol, goed meedenken en creatieve ideeën naar voren brengen. In de bespreking daarvan komt meestal wel een werkbare mogelijkheid op tafel.

Samen oplossen

Bij mediation gelden een aantal belangrijke uitgangspunten. Mediation is vrijwillig en vertrouwelijk. Jullie zijn zelf aan zet, vrijwillig, zonder druk van anderen. En alles wat besproken wordt blijft onder de deelnemers. Op deze wijze kan iedereen vrijuit spreken. In een conflict vertrouwen mensen elkaar meestal niet of veel minder. Tijdens de mediation wordt gewerkt aan herstel van dit vertrouwen.

Alles wat tijdens de mediation wordt besproken, valt onder een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhouding geldt voor de mediationovereenkomst, voor gespreksverslagen en ook voor de uitkomst van de mediation. De geheimhoudingsplicht geldt niet alleen voor de deelnemers. Dit geldt ook voor mij als mediator en voor derden zoals advocaten en adviseurs indien deze een rol spelen. Derden zijn niet altijd aanwezig bij de mediationbijeenkomsten zelf. Het is aan jullie zelf of en op welke wijze jullie derden bij de mediation wil betrekken. Derden kunnen jullie namelijk tijdens het mediationtraject adviseren over de gevolgen van een oplossing. Dat kan en mag, als je het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator.

Redenen voor mediation

Mediation biedt veel voordelen.

Het is sneller dan menig gerechtelijke procedure, zeker als er meerdere procedures naast elkaar lopen. Bij mediation komen deze verschillende onderwerpen tegelijk op tafel. De kosten voor mediation zijn flink lager dan de kosten voor een gang naar de rechter. Daarbij houdt je zelf de regie in eigen hand en heb je meer ruimte tijdens een mediation tot voorstellen te komen en te onderhandelen naar een oplossing die de ander en ook jij fijn en acceptabel vindt.

Ik ben zelfstandig MfN-registermediator*. Je kunt van mij verwachten dat ik iedere deelnemer respecteer in zijn of haar eigen verhaal. Ik houd ook van resultaat. Wij komen met elkaar aan tafel om tot inzicht te komen van de oorzaak van het conflict, bij jou zelf en bij de ander. En ook om uiteindelijk de mediation te doen afsluiten met een oplossing waar beiden zich oké bij voelen. En niet alleen die dag, ook duurzaam voor de toekomst. Hier doe ik het voor.

Mijn rol als mediator

| Algemene Voorwaarden |

Copyright © 2021 Pien den Hollander | Design by Renée 

Disclaimer

Privacy statement |

Reglementen MfN