Door de hoge werkdruk, gevoelige gespreksonderwerpen, verschillende belangen en hoge kwaliteitseisen is het werken in de gezondheidszorg complex. Het werken in de zorg gaat vaak gepaard met grote verantwoordelijkheden, werk- en regeldruk.

Er kunnen conflicten, klachten en incidenten ontstaan. In de zorg kunnen de emoties op de werkvloer hoog oplopen. Patiënten en cliënten zijn vaak op hun kwetsbaarst en hun naasten maken zich zorgen om hun gezondheid. Uiteenlopende verwachtingen, miscommunicatie en onbegrip zijn bronnen van spanningen en conflicten, zowel aan de zijde van de patiënt/cliënt als aan de zijde van de zorgprofessional.  
Mediation en/of coaching in de gezondheidszorg kan helpen om oplopende conflicten weer op een positieve manier in beweging te brengen en gezamenlijk naar een oplossing toe te werken. Maar ook om erkenning te krijgen en gehoord te worden en weer in je kracht komen en met plezier weer aan het werk gaan.  

Hoe kan mediation in de gezondheidszorg helpen?

In mediation wordt gewerkt aan herstel van de relatie tussen partijen en aan een (weer) constructieve manier van communiceren. De mediator is een onafhankelijke, neutrale bemiddelingsprofessional die de communicatie tussen partijen weer op gang kan brengen.

Achter de soms heftige emoties schuilen wensen, zorgen en behoeftes van partijen. Door de juiste vragen te stellen, helpt de mediator op tafel te krijgen wat voor een ieder belangrijk is. Als men zich gehoord voelt en duidelijk kan maken waar het wezenlijk om gaat, dalen de emoties en wordt er weer naar elkaar geluisterd. Als dat is bereikt, helpt de mediator partijen om samen tot concrete, duurzame oplossingen te komen, waarbij iedereen gebaat is.

Mediation kan ook tijdens een (al dan niet interne) klachtprocedure worden gestart.

Natuurlijk is het beter om een conflict in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken.


Hoe kan coaching in de gezondheidszorg helpen?

In de coaching bied ik 1 op 1 gesprekken aan voor de zorgprofessional, passend bij de context van de organisatie. Als coach stem ik op zorgvuldige wijze af met de coachee en organisatie. Ik heb daarbij oog voor complexiteit, meervoudige perspectieven en professionele (ethische) dilemma's. Als coach sluit ik op resultaatgerichte wijze aan bij de vraagstelling van de coachee en laat het eigenaarschap van het traject bij de coachee.

Second Victim

Of het nu gaat om slecht-nieuwsgesprekken of patiënten die achteruitgaan en komen te overlijden, zorgprofessionals worden in hun werk regelmatig geconfronteerd met emoties van patiënten en familie of naasten.
Ze hebben veel ervaring met emoties en zijn gewend ermee om te gaan. Maar niet als het gaat om emoties die ontstaan nadat de zorgprofessional zelf een fout heeft gemaakt. Zorgverleners kunnen blijvend gevoelens van angst, onzekerheid, schaamte en zelfs eenzaamheid ervaren en zowel op werk als privé vastlopen. Natuurlijk zijn patiënten na een medisch incident first victims, maar ook de betrokken zorgverleners zijn slachtoffers, zogenaamde second victims. 
Ik kan je ondersteunen als je als zorgprofessional bent vastgelopen nadat je betrokken bent geweest bij een incident.  

Heb je een vraag, wil je vrijblijvend meer informatie of een afspraak voor een kennismakingsgesprek maken?

| Algemene Voorwaarden |

Copyright © 2021 Pien den Hollander | Design by Renée 

Disclaimer

Privacy statement |

Reglementen MfN